Dievkalpojumu kārtība


 (Svētku dievkalpojumu kārtību sk. sadaļā Aktuāli)

 

Pirmdiena

7.30 – Sv. Mise (latviešu val.)
18.30 – Sv. Mise (latviešu val., sprediķis – krievu val.)

Otrdiena

18.30 – Sv. Mise (poļu val., sprediķis – krievu val.)

Trešdiena

18.30 – Sv. Mise (latviešu val.)

Ceturtdiena

7.30 – Sv. Mise (latviešu val.)
Vissv. Sakramenta adorācija visu dienu
18.30 – Sv. Mise (poļu val., sprediķis - krievu val.)

Piektdiena

Vissv. Sakramenta adorācija visu dienu
18.30 – Sv. Mise (latviešu val., sprediķis – krievu val.)

Sestdiena

7.30 – Sv. Mise (poļu val.)
18.30 – Sv. Mise (latviešu val.)

Svētdiena 

9.00 – Vissv. Sakramenta adorācija
10.00 – Sv. Mise (poļu val.)
12.00 – Sv. Mise (latviešu val.)
15.00 – Sv. Mise (krievu val.)

Katra mēneša 11. datumā

Dievkalpojums Lurdas Dievmātes godam ar Sv. Misi nodomā par slimniekiem 
17.30 – Vissv. Sakramenta adorācija
18.30 – Sv. Mise, aizlūgums par slimniekiem

Katra mēneša 13. datumā

Dievkalpojums Fatimas Dievmātes godam ar Sv. Misi nodomā par visiem dievkalpojuma dalībniekiem
17.30 – Vissv. Sakramenta adorācija
18.30 – Sv. Mise, Vissv. Sakramenta adorācija ar pārdomām

Katra mēneša pēdējā piektdienā

18.30 - kopīga Sv. Mise par mirušajiem tuviniekiem