Priestera vizīte mājās

Priesteris ir dvēseļu gans ne tikai baznīcā, bet vienmēr un visur. Ārzemēs, kā arī dažās Latvijas draudzēs, pastāv ieradums, ka priesteris Ziemassvētku laikā dodas apciemot savas draudzes locekļus. Pie mums, Daugavpilī, tas ir grūti izdarāms, jo ticīgo ir daudz un viņi dzīvo gan privātmājās , gan daudzstāvu mājās un nav iespējams iet no vienām durvīm pie otrām jautājot, vai šeit dzīvo ģimenes, kas vēlētos uzņemt priesteri.

Tomēr mēs negribam atstāt novārtā šo apciemošanas tradīciju, tāpēc visi, kas gribētu, lai priesteris atbrauktu uz mājām, lai pasvētītu to, lai aprūpētu ar sakramentiem tos, kuri nevar doties uz baznīcu, var  sazināties ar jebkuru priesteri un sarunāt dienu un laiku, kad šī vizīte varētu notikt.

To var darīt jebkurā laikā, kad priesteris ir brīvs no citiem darbiem.

NB! Ja kāds vēlas aprunāties, priesteris   labprāt  paciemosies  ilgāk.