Katehēze

Jau Baznīcas pirmsākumos par katehēzi sauca Baznīcas pūles gatavot mācekļus; palīdzēt cilvēkiem ticēt, ka Jēzus ir Dieva Dēls, lai caur ticību tiem būtu dzīvība Viņa vārdā; tos audzināt un izglītot šajā dzīvībā un tādā veidā celt Kristus Miesu.

"Katehēze ir bērnu, jauniešu un pieaugušo ticības audzināšana, kas galvenokārt satur kristīgās doktrīnas mācīšanu, parasti pasniegtu organiskā un sistemātiskā veidā, ar nolūku ievadīt ticīgos kristīgās dzīves pilnībā."

Katehēze veidojas saskaņā ar zināmu skaitu Baznīcas pastorālās misijas elementu, kam ir katehētisks aspekts, kas sagatavo katehēzi vai no tās izriet (pat ja pati katehēze ar šiem elementiem nesakrīt): ar Evaņģēlija pirmreizēju sludināšanu jeb misionāro sprediķošanu, lai uzmodinātu ticību; ar ticības pamatojumu meklēšanu; ar kristīgās dzīves pieredzi; ar sakramentu svinēšanu; ar iekļaušanos Baznīcas kopienā; ar apustulisko un misionāro liecināšanu.

"Katehēze ir cieši saistīta ar visu Baznīcas dzīvi. No tās būtiski atkarīga ne tikai Baznīcas ģeogrāfiskā izplatīšanās un skaitliskais pieaugums, bet arī - un vēl jo vairāk - Baznīcas iekšējā izaugsme, tās atbilstība Dieva plānam." (KBK 4-6)

Bērniem

Katehēze bērniem notiek no oktobra līdz maijam draudzes svētdienas skolas telpās. Latviešu grupas nodarbības notiek svētdienās plkst. 11.00, krievu grupas nodarbības - svētdienās plkst. 14.00. 

Nodarbības bērniem no 3 līdz 6 gadiem notiek svētdienās plkst. 14.00.

Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

Pieaugušajiem

Nodarbības pieaugušajiem notiek pēc iepriekšējas saskaņošanas ar priesteri jebkurā laikā.

Lai labāk sagatavoties var lējupielādēt īso katehismu. Vai var lietot Katoliskās Baznīcas Katehismu