SVĒTDIENAS SKOLA BĒRNIEM


No 3. oktobra sākas nodarbības svētdienas skolā bērniem, kuri vēlās sagatavoties grēksūdzes sakramentam un pirmajai sv. Komūnijai.

Nodarbības latviešu grupai - plkst. 13.00 svētdienas skolas telpās.

Sīkāka informācija - skolotāja Veronika (25964611).

 
MĀJAS DARBS 

Cien. vecāki! 

1. maijā nodarbība Svētdienas skolas bērniem notiks plkst.11.00. Plkst. 12.00 - Svētā Mise. Plkst 13.00 - vecāku sapulce. Liels lūgums atrast iespēju atnākt uz sapulci. Bērniem zināt: kas ir sakraments, kas ir Gandarīšanas sakraments, nosaukt gandarīšanas sakramenta  vai 5 bikts daļas. Atkārtot lūgšanas un baušļus.

Ar cieņu skolotāja VeronikaDarba burtnīca