Ja Tu esi ienācis mūsu draudzes mājaslapā, tad tā nav nejaušība, bet gan Dieva apredzība. Šeit Tu atradīsi ziņas par Daugavpils Jēzus Sirds Romas katoļu draudzi, par tās dzīvi un dažādām aktivitātēm. 
Reiz, apmeklējot kādu baznīcu (Polijā), manu uzmanību piesaistīja uzraksts virs dievnama durvīm: „Izvēlies Kristu!” („Wybierz Chrystusa!”). Sākumā tas mani izbrīnīja, jo ejot uz baznīcu mēs taču jau esam izvēlējušies Kristu. Bet, pārdomājot šos vārdus, es sapratu, ka nepietiek izvēlēties Kristu tikai dievnamā, kopā ar Viņu jādzīvo ikdienā, arī izejot no baznīcas. Lai gan mūsdienās ir daudz cilvēku, kuri pieņēmuši Kristību, Sv.Komūniju, Iestiprināšanu un Laulības sakramentu, bet Jēzu līdz galam tā arī nav iepazinuši. 
Ceru, ka mūsu draudzes mājaslapa kaut nedaudz palīdzēs iepazīt dzīvo Jēzu un atklāt to, ka dzīve ar Viņu ir skaista.

                                                                                                                                                                            pr. Andris Ševels MIC,   

        Daugavpils Jēzus Sirds draudzes prāvests

Ieskats Daugavpils Jēzus Sirds draudzes vēsturē

Jau pagājušā gadsimta trīsdesmito gadu beigās radās ideja, ka Forštates rajonā vajadzētu uzbūvēt baznīcu.  Diemžēl, politisku iemeslu dēļ, tas nebija iespējams. Pēc 1990. gada, kad Latvijā atkal varēja brīvi praktizēt  ticību, iedzīvotāji atgriezās pie domas par baznīcas celšanu un draudzes veidošanu. Tika organizēti dievkalpojumi skolās, ticīgie pulcējās  mājās, lai lūgtos šajā nodomā. Beidzot Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis pieņēma lēmumu par jaunas draudzes dibināšanu, kā arī sāka meklēt līdzekļus jaunā dievnama celšanai. Projekta autors ir arhitekts Alfreds Kokins. Par šīs draudzes pirmo prāvestu tika nozīmēts Daugavpils dekāns pr. Aleksandrs Madelāns.  Viņš pielika ne mazums pūļu, lai iegādātos zemi, atbalstīja būvdarbus, kā arī bija topošās draudzes dvēseļu gans. Pateicoties Vācijas kristiešu, kā arī dažu Saeimas un Daugavpils domes deputātu atbalstam, bija iespējams paveikt baznīcas būvēšanas darbus. Jaunā baznīca tika iesvētīta 2006. gada 1. oktobrī – Sv. Terēzes no Ļizje piemiņas dienā.

Pēc dievnama iesvētīšanas draudze tika nodota Mariāņu Kongregācijas tēvu aprūpē. Par prāvestu nozīmēja pr. Andri Ševeli, kurš sākotnēji brauca apkalpot draudzi no Mariāņu klostera Viļānos, bet vēlāk pārcēlās uz dzīvi Daugavpilī.

Pateicoties viņa rūpēm un ticīgo atbalstam, turpinājās baznīcas un tās teritorijas apsaimniekošanas un labiekārtošanas darbi. 2008. gadā draudzei tika nozīmēti vēl divi priesteri.

2009. gadā pie draudzes formāli tika dibināts Mariāņu tēvu klosteris svētīgā Staņislava Papčinska godam. Klosteri svinīgi iesvētīja Kongregācijas provinces priekšnieks pr. Pāvils Zeiļa MIC.

Pašlaik draudzē ir četri tūkstoši locekļu, bet nereti dievkalpojumus apmeklē arī ticīgie no tuvākas vai tālākas apkaimes. .