SVĒTDIENAS SKOLA BĒRNIEM


No 3. oktobra sākas nodarbības svētdienas skolā bērniem, kuri vēlās sagatavoties grēksūdzes sakramentam un pirmajai sv. Komūnijai.

Nodarbības latviešu grupai - plkst. 13.00 svētdienas skolas telpās.

Sīkāka informācija - skolotāja Veronika (25964611).

 
MĀJAS DARBS UZ 24.10.2021


Cien. bērni un vecāki! 

Rīt sakarā ar ārkārtējo situāciju nodarbība nenotiks 31.oktobrī mēģināsim strādāt zoomā. Sekojiet lūdzu  informācijai mājas lapā.