SVĒTDIENAS SKOLA BĒRNIEM


No 6. oktobra sākas nodarbības svētdienas skolā bērniem, kuri vēlās sagatavoties grēksūdzes sakramentam un pirmajai sv. Komūnijai.

Nodarbības latviešu grupai - plkst. 13.00 svētdienas skolas telpās.

Sīkāka informācija - skolotāja Veronika (25964611).

 
Lai ir slavēts Jēzus Kristus!

Nākošā nodarbība Svētdienas skolā 

notiks 3. novembrī, plkst. 13.00. 
Область прикрепленных фа

KATOLISKĀS BAZNĪCAS ĪSS KATEHISMS

http://radieceze.lv/ISS-KATEHISMS-latv..pdf .