SVĒTDIENAS SKOLA BĒRNIEM


No 7. oktobra sākas nodarbības svētdienas skolā bērniem, kuri vēlās sagatavoties grēksūdzes sakramentam un pirmajai sv. Komūnijai.

Nodarbības latviešu grupai - plkst. 11.00 svētdienas skolas telpās.

Sīkāka informācija - skolotāja Veronika (25964611).

 
 
Область прикрепленных фа

KATOLISKĀS BAZNĪCAS ĪSS KATEHISMS

http://radieceze.lv/ISS-KATEHISMS-latv..pdf .