SVĒTDIENAS SKOLA BĒRNIEM


No 6. oktobra sākas nodarbības svētdienas skolā bērniem, kuri vēlās sagatavoties grēksūdzes sakramentam un pirmajai sv. Komūnijai.

Nodarbības latviešu grupai - plkst. 13.00 svētdienas skolas telpās.

Sīkāka informācija - skolotāja Veronika (25964611).

 
Mājas darbs uz 05.01.2020

Mīļie bērni un vecāki, no visas sirds apsveicu Jūs ar Jēzus Kristus piedzimšanas svētkiem un Jauno Gadu! Lai Dieva žēlastība, miers un prieks ienāk mūsu sirdīs, mūsu dzīvē, mūsu ģimenēs!

Atgādinu, ka nākošā nodarbība notiks 5. janvārī plkst.13.00. Visiem jābūt arī Sv. Misē plkst.12.00.

Lūdzu atkārtojiet 6 ticības patiesības.

Sešas patiesības, kuras visiem cilvēkiem jāzina un jātic: 

1) ir Dievs, kas visu radījis, uztur un vada; 

2) Dievs ir viens trijās Personās: Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars, un visas trīs Dievišķās Personas kopā sauc par Vissvēto Trīsvienību; 

3) Vissvētās Trīsvienības otra Persona, Dievs Dēls, pieņēma cilvēka miesu un nomira par mūsu grēkiem uz krusta; 

4) Dievs ir taisnīgs: par labiem darbiem atmaksā debesīs, bet par ļauniem soda ellē; 

5) cilvēka dvēsele ir nemirstīga; 

6) Dieva žēlastība nepieciešami ir vajadzīga cilvēka pestīšanai.
 
 

 
Область прикрепленных фаKATOLISKĀS BAZNĪCAS ĪSS KATEHISMS

http://radieceze.lv/ISS-KATEHISMS-latv..pdf .