SVĒTDIENAS SKOLA BĒRNIEM

No 7. oktobra sākas nodarbības svētdienas skolā bērniem, kuri vēlās sagatavoties grēksūdzes sakramentam un pirmajai sv. Komūnijai.

Nodarbības latviešu grupai - pl. 11.00 svētdienas skolas telpās.

Sīkāka informācija - skolotāja Veronika (25964611).

 
Mājas darbs uz 17.02.2019

Iemācīties visu par gandarīšanas sakramentu un piecas gandarīšanas daļas. Viss ir uz darba lapām. 

GANDARISANAS_SAKRAMENTA_5_dalas.docx


KATOLISKĀS BAZNĪCAS ĪSS KATEHISMS

http://radieceze.lv/ISS-KATEHISMS-latv..pdf .