SVĒTDIENAS SKOLA BĒRNIEM


No 6. oktobra sākas nodarbības svētdienas skolā bērniem, kuri vēlās sagatavoties grēksūdzes sakramentam un pirmajai sv. Komūnijai.

Nodarbības latviešu grupai - plkst. 13.00 svētdienas skolas telpās.

Sīkāka informācija - skolotāja Veronika (25964611).

 
Mājas darbs uz 09.02.2020

Cien. vecāki, svētdien, 9.februārī, plkst. 11.00, notiks vecāku sapulce Svētdienas skolas telpā.
Parunāsim par Pirmo Svēto Komūniju. 
Būsiet mīļi gaidīti. Bērniem, kā parasti, jābūt plkst.12.00. 
Jāiemācās: Kas ir sakraments? Cik to ir? Kas ir Kristības un Gandarīšanas vai Grēksūdzes sakraments?

Nosaukt 5 biktsdaļas: 
1. Sirdsapziņas izmeklēšana, 
2. Grēku nožēlošana, 
3. Apņemšanās laboties, 
4. Grēksūdze,
5. Gandarīšana par grēkiem.
 
 

 
Область прикрепленных фаKATOLISKĀS BAZNĪCAS ĪSS KATEHISMS

http://radieceze.lv/ISS-KATEHISMS-latv..pdf .