SVĒTDIENAS SKOLA BĒRNIEM

No 7. oktobra sākas nodarbības svētdienas skolā bērniem, kuri vēlās sagatavoties grēksūdzes sakramentam un pirmajai sv. Komūnijai.
Nodarbības latviešu grupai - pl. 11.00 svētdienas skolas telpās.

Sīkāka informācija - skolotāja Veronika (25964611).

Paziņojums: Nākošā nodarbība svētdienas skolā notiks 4. novembrī plkst.11.00.

Mājas darbs uz 04.11.2018

Iemācīties 3 lūgšanas no katehisma (2.,3. lpp): Tēvs mūsu, Esi sveicināta, Gods lai ir Tēvam...
Atkārtot un iemācīties paust Radīšanas stāstu pēc zīmējumiem uz darba lapiņām. 
Darba lapās visu izkrāsot un pastāstīt, ko mēs varētu labu izdarīt Dieva radītā pasaulē.
 
 

 .