SVĒTDIENAS SKOLA BĒRNIEM

No 7. oktobra sākas nodarbības svētdienas skolā bērniem, kuri vēlās sagatavoties grēksūdzes sakramentam un pirmajai sv. Komūnijai.

Nodarbības latviešu grupai - plkst. 11.00 svētdienas skolas telpās.

Sīkāka informācija - skolotāja Veronika (25964611).

 
Mājas darbs uz 28.04.2019

Lai slavēts Jēzus Kristus! 
Cien. vecāki! Nākošā nodarbība Svētdienas skolā notiks 28. aprīlī plkst.11.00. Uzdoti 5 baznīcas baušļi (4.lpp) un lūgšana "Es ticu".


Mīļie vecāki! Ļoti lūdzu: pārbaudiet bērnu ziņāšanas pēc saraksta, īpaši tiem bērniem, kas slikti apmeklēja nodarbības. 8.maijā būs vecāku sapulce plkst. 19.00. Pirmā Komūnija - 26.maijā, plkst. 12.00. 
Novēlu visiem  Priecīgus Kristus augšamcelšanās svētkus!


Ar cieņu 
skolotāja Veronika
  
Область прикрепленных файлов


KATOLISKĀS BAZNĪCAS ĪSS KATEHISMS

http://radieceze.lv/ISS-KATEHISMS-latv..pdf .