SVĒTDIENAS SKOLA BĒRNIEM

No 7. oktobra sākas nodarbības svētdienas skolā bērniem, kuri vēlās sagatavoties grēksūdzes sakramentam un pirmajai sv. Komūnijai.

Nodarbības latviešu grupai - pl. 11.00 svētdienas skolas telpās.

Sīkāka informācija - skolotāja Veronika (25964611).

 
Mājas darbs uz 16.12.2018

Divi mīlestības bausļi (katehisma 3.lpp, uzreiz pēc 10 Dieva baušļiem).

Izkrāsot darba lapiņu un atnest šķēres un līmi.


KATOLISKĀS BAZNĪCAS ĪSS KATEHISMS

http://radieceze.lv/ISS-KATEHISMS-latv..pdf .