SVĒTDIENAS SKOLA BĒRNIEM


No 6. oktobra sākas nodarbības svētdienas skolā bērniem, kuri vēlās sagatavoties grēksūdzes sakramentam un pirmajai sv. Komūnijai.

Nodarbības latviešu grupai - plkst. 13.00 svētdienas skolas telpās.

Sīkāka informācija - skolotāja Veronika (25964611).

 
Latviešu grupai
Lai slavēts Jēzus Kristus!
Cien. vecāki, nākošā nodarbība bērniem notiks 
25. jūnijā, plkst. 17.00.

Mājās atkārtot un iemācīties:
4 lūgšanas:
Tēvs mūsu; 
Esi sveicināta, Marija;
Gods lai ir Tēvam;
Es ticu.

10 Dieva baušļi
2 Mīlestības baušļi
5 Baznīcas baušļi
6 ticības patiesības (8.lpp)
7 sakramenti

Sākt gatavoties grēksūdzei. Jautājumi uz lapiņām.

Jaukus Jums sv. Jāņa svētkus un veiksmi mācībās!Для русской группы

Слава Иисусу Христу!
Ув. родители! Следующее занятие у детей 
25 июня в 19.00 час.

Дома повторить и выучить:
4 молитвы: 
Отче наш, 
Радуйся, Мария;
Слава Отцу;
Верую.
10 заповедей Господних
 2 заповеди любви 
 5 заповедей Церковных
6 истин веры
Таинства:

а) Что такое таинство?
в) Сколько их?
с) Назвать 7 таинств
д) Что такое таинство крещения, покаяние или примирение и таинство Евхаристии?

Все материалы на зелёных листочках. 

Подготовиться к исповеди. Вопросы на бежевом листке.


Хороших праздников и удачи в подготовке!