Priesteru Mariāņu Kongregācija

Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgas Ieņemšanas Priesteru Mariāņu Kongregācija - tā skan mūsu kopienas pilnais  nosaukums. Esam Romas Katoļu Baznīcas priesteru un brāļu kopiena, kuras  mērķis ir kalpošana ticīgajiem un evaņģelizācija.                                           
Mūsu harizmātā ir ierakstīta Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgas Ieņemšanas kulta un Dieva Žēlsirdības kulta izplatīšana, lūgšana par mirušajiem un palīdzība prāvestiem pastorālajā darbā. Daudzi mariāņi ir iesaistīti darbā universitātēs, vada rekolekcijas, nodarbojas ar atsevišķu grupu pastorālo aprūpi.

Mūsdienu mariāņi pēc apģērba neatšķiras no diecēzes priesteriem, tomēr Kongregācijas struktūra ir savādāka.  Romā ir mariāņu ģenerālpriekšnieks, kurš tiek ievēlēts uz sešiem gadiem un ir Kongregācijas galva. Klostermājas ir savienotas provincēs un vikariātos, kuriem savukārt  ir savi priekšnieki. Un visbeidzot- katrā klostermājā ir priekšnieks, kurš ir atbildīgs par visiem klostera brāļiem un tēviem.

Katram mariānim aiz uzvārda parasti tiek pievienoti burti „MIC”. Tas ir saīsinājums no abreviatūras C.M.I.C. – Congregatio Marianorum Immaculatae Conceptionis, kas tulkojumā nozīmē-   Bezvainīgās Ieņemšanas Mariāņu Kongregācija. Šie burti norāda uz brāļa piederību  mariāņiem.   
Vairāk par mūsu Kongregāciju var uzzināt Latvijas Mariāņu mājas lapā.

Vai Kongregācijas mājas lapā (angliski vai poliski).