Bērnu Starptautiskā vasaras nometne „Hello Summer days.

Projekts Nr.LLI-322, „Ignalina un Daugavpils pret nabadzību un sociālo atstumtību “(Igda pret nabadzību) Projektu finansē Eiropas reģionālais attīstības fonds (ERPF) 2014-2020. Partneri: Ignalinas Sv. Jaun. Marijas Piedzimšanas Romas katoļu draudze un Daugavpils Jēzus Sirds Romas katoļu draudze

No 2. līdz 4. augustam  Daugavpils novada Višķos notika starptautiska bērnu  vasaras nometnes „Hello Summer days”, projekta  INTERREG “Ignalina un Daugavpils pret nabadzību un sociālo atstumtību” ietvaros. Nometnē piedalījas 25 bērni no Lietuvas un 25 bērni no Latvijas vecumā no 7 līdz 12 gadiem kopā ar saviem skolotājiem un brīvprātīgiem palīgiem. Nometne notika ļoti skaistā vietā – mēs dzīvojam ērtās kopmītnēs, blakus bija mūsdienu sporta laukums, bērnu laukums, netālu – ezers.

Nometnes pirmajā vakarā bija iepazīšanas vakars. Nometnes dalībnieki prezentēja savas grupas nosaukumu un savu valsti, notika arī kopīga spēle – katrai grupai vajadzēja izpildīt dažādus uzdevumus, atrast dažādas lietas (pie reizes arī labāk iapazinamies ar apkārtni).

Katra diena nometnē sākas ar rīta rosmi, kurā bija gan klasiskie vingrinājumi, gan kopīgas dažadu tautu dejas. Mēs dejojām beļģiešu, ebreju dejas. Rīta rosme palīdzēja pamosties, uzlādēties jaukai dienai un vēl vairāk sadraudzēties.

Pēc brokastīm katru dienu notika saskarsmes stunda . Ļoti patīka psihologa programma “Sirds  veselība” ,bērni atbildēja uz jautājumiem-

-Kādas emocijas ir kaitīgas sirdij?

-Kādas  emocijās labvēlīgi ietekmē sirdij?. Šīs nodarbības mudināja daudz par ko aizdomāties gan citu cilvēku dzīvē, gan savā dzīvē, veicināja mūsu savstarpējo sapratni.

Tālāk notika dažādas meistarklases –vizuālā māksla, filcēšana, māla darbnīca, ziepju gatavošana , ūdens kaujas sacensības  un citas.

Pēcpusdienā notika nodarbības pēc interesēm, kuras varēja izvēlēties. Sporta nodarbībās bērni spēlēja volejbolu, zorbe  futbolu, basketbolu un citas spēles.

Brīvajā laikā mēs staigājām uz ezeru, kur peldējāmies, spēlējām volejbolu, zorbe futbolu, sauļojāmies.

Bērni ieguva jaunu pieredzi, jaunas zināšanas, jaunus draugus. Bērni dalījās, kas viņiem visvairāk patika nometnē.  Šķirties bija nedaudz skumji, bet mēs ceram, ka drīz tiksimies atkal!

***

Projekts Nr.LLI-322, „Ignalina un Daugavpils pret nabadzību un sociālo atstumtību "(Igda pret nabadzību) 
Projektu finansē Eiropas reģionālais attīstības fonds (ERPF) 
ERPF finansējums: 169 745.00 EUR 

Projekta ilgums: 2018.g. 1.aprīlis – 2020.g. 31.marts

Plašāku informāciju varat atrast šeit: www.latlit.euwww.europa.eu; #LATLITInterreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt Ignalinas un Daugavpils reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Informācija : www.latlit.euwww.europa.eu; #LATLIT