Priesteru kalpošana

Priesteri, būdami rūpīgi bīskapu kārtas līdzstrādnieki, viņu palīgi un rīki, kas aicināti kalpot Dieva tautai, kopā ar savu bīskapu veido vienu presbitēriju, kuram jāveic dažādas funkcijas. Katrā atsevišķajā ticīgo kopienā ar priesteru starpniecību savā veidā ir klātesošs pats bīskaps, ar kuru viņi ir uzticīgi un nesavtīgi saistīti, uzņemoties savu daļu viņa pienākumu un rūpju un tos pildot, ik dienas aprūpēdami ticīgos. Priesteri nevar veikt savu kalpojumu citādi, kā tikai atkarībā no bīskapa un vienotībā ar viņu. Paklausības solījums, kuru viņi ordinācijas brīdī dod bīskapam, un bīskapa miera skūpsts ordinācijas liturģijas beigās nozīmē to, ka bīskaps viņus uzskata par saviem līdzstrādniekiem, dēliem, brāļiem un draugiem un ka viņš, savukārt, no tiem gaida mīlestību un paklausību (KBK 1567)

Mūsu priesteri ir gatavi kalpot ticīgajiem gan ievadot tos kristietībā, gan viņu kristīgajā dzīvē.

Svarīgi - priesterim par kalpojumu var atstāt brīvprātīgo ziedojumu, nekādas "samaksas" nav. Priesteris neatteiks nekad.