Bērnu Starptautiskā vasaras nometne „Bye Summer. 

Projekts Nr.LLI-322, „Ignalina un Daugavpils pret nabadzību un sociālo atstumtību “(Igda pret nabadzību) Projektu finansē Eiropas reģionālais attīstības fonds (ERPF) 2014-2020. Partneri: Ignalinas Sv. Jaun. Marijas Piedzimšanas Romas katoļu draudze un Daugavpils Jēzus Sirds Romas katoļu draudze

No 16. līdz 18. augustam  Daugavpils novada Višķos notika starptautiska bērnu  vasaras nometnes „Bye Summer”, projekta  INTERREG  “Ignalina un Daugavpils pret nabadzību un sociālo atstumtību” ietvaros. Nometnē piedalījās 25 jaunieši no Lietuvas un 25 jaunieši no Latvijas vecumā no 7 līdz 12 gadiem kopā ar saviem skolotājiem un brīvprātīgiem palīgiem. Nometne notika ļoti skaistā vietā – mēs dzīvojam ērtās kopmītnēs, blakus bija mūsdienu sporta laukums, bērnu laukums, netālu – ezers.

Nometnes pirmajā vakarā bija iepazīšanas vakars. Nometnes dalībnieki prezentēja savas grupas nosaukumu un savu valsti. Pēc tam bija dejas, kas vienoja visus.

Katra diena nometnē sākas ar rīta rosmi, kurā bija gan klasiskie vingrinājumi, gan kopīgas dažādu tautu dejas. Mēs dejojām beļģiešu, ebreju dejas. Rīta rosme palīdzēja pamosties, uzlādēties jaukai dienai un vēl vairāk sadraudzēties.

Katru dienu notika saskarsmes stundas . Šīs  stundās psihologs stāstīja par emocijas nozīme mūsu dzīve. Bērniem bija interesanti uzzināt, ka pozitīvas emocijas uzlabo mūsu veselību, bet negatīvas atstāj brūces mūsu sirdī. Un aizdomāties –kā kontrolēt savas emocijas.

Nometnē notika dažādas meistarklases – pirts skrubju izgatavošana, māla darbnīca, dejas, loku šaušana, vizuālā māksla un citas.

Pēcpusdienā notika nodarbības pēc interesēm, kuras varēja izvēlēties. Sporta nodarbībās bērni spēlēja volejbolu, zorbe futbolu, basketbolu un citas spēles. Bija arī rokassprādžu veidošanas, filcēšanas, deju, atslēgu piekariņu šūšanas nodarbības. Vienu vakaru pie mums ciemos bija arī speciāli apmācīti suņi.

Brīvajā laikā mēs staigājām uz ezeru, kur peldējāmies, spēlējām volejbolu, zorbe futbolu, sauļojāmies.

Bērni ieguva jaunu pieredzi, jaunas zināšanas, jaunus draugus. 

***

Projekts Nr.LLI-322, „Ignalina un Daugavpils pret nabadzību un sociālo atstumtību "(Igda pret nabadzību) 
Projektu finansē Eiropas reģionālais attīstības fonds (ERPF) 
ERPF finansējums: 169 745.00 EUR 

Projekta ilgums: 2018.g. 1.aprīlis – 2020.g. 31.marts

Plašāku informāciju varat atrast šeit: www.latlit.euwww.europa.eu; #LATLITInterreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt Ignalinas un Daugavpils reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Informācija : www.latlit.euwww.europa.eu; #LATLIT