Bērnu Starptautiskā vasaras nometne „Bless you”

Projekts Nr.LLI-322, „Ignalina un Daugavpils pret nabadzību un sociālo atstumtību “(Igda pret nabadzību) Projektu finansē Eiropas reģionālais attīstības fonds (ERPF) 2014-2020. Partneri: Ignalinas Sv. Jaun. Marijas Piedzimšanas Romas katoļu draudze un Daugavpils Jēzus Sirds Romas katoļu draudze

No 5. līdz 7.jūnijam, projekta LII-322, “Interreg” ietvaros, Višķos notika mūsu un Lietuvas bērnu kristīgā nometne “Bless you

Nelielas nometnes laikā izdevās izveidot ļoti draudzīgu atmosfēru, kura katrs dalībnieks varēja  izjust  labas attiecības “gardumu.”

Tas izdevās pateicoties  pirmkārt tam, ka starp pieaugušajiem bija ļoti draudzīgas attiecības, visi strādā  kā viena komanda, gan lavījās, gan lietuvas pedagogi bija ka viens veselums. Bērni vienmēr reaģē uz to, kādas ir attiecības starp pieaugušajiem.

Otrkārt, pateicoties ļoti veiksmīgi izveidotai programmai, kurā mērķis bija sadraudzēt caur visam aktivitātēm cilvēkus, kuri atbrauca uz nometni. Ļoti veiksmīgs bija  programmas sākums, kad  viņa grupa sagaidīja otru, dziesmas apmaiņa ēdamzālē,  notika silts sadraudzības vakars. Programmā bija balanss starp pamācošam aktivitātēm, atpūtu un izklaidi.

Nometne  notika dažādas meistarklases – ziepju  liešana, pirts skrubju izgatavošana, dejas, vizuālā māksla, ielu vingrošana, loku šaušana un citas.

Pēcpusdienā notika nodarbības pēc interesēm, kuras varēja izvēlēties. Sporta nodarbībās bērni spēlēja volejbolu, futbolu, basketbolu un citas spēles. Bija arī rokassprādžu veidošanas, filcēšanas, atslēgu piekariņu šūšanas nodarbības.

Dalībnieki ieguva pieredzi, ka  labas attiecības ir iespējams piedzīvot, ja izturēties viens pret otru ar cieņu, labvēlīgumu, izpalīdzību. 

Pasākumos laikā varēja pamanīt, ka grupas atbalstīja viens otru, bijāt atsaucīgi un pacietīgi. Ideja, ka dažādība ir skaista lieta bija realizēta šajā triju dienu laikā. Mes esam tik dažādi, bet mums ir daudz kas kopīgs- tas ir burvīgi un skaisti!

Mutiski un rakstiski nometnes dalībnieki izteica pateicību par iespēju būt šajā nometnē, jo piedzīvoja prieku. Bija daži bērni, kas pateica, ka jutuši kā “oāzē”,  jo nebija skumjas un garlaicības, kas moka pēdējā laikā. Katrs varēja atrast draugu vai starp vienaudžiem, vai starp pieaugušajiem. Nometnes ideja bija realizēta!

Dalībnieku atsauksmes  liek pārliecināties, ka šī projekta pasākumi ir brīnišķīgā investīcijā jauno cilvēku dzīvē. Cilvēki var aizmirst daudz ko, bet viņi nekad neaizmirsīs, ka viņi ir jutuši. 

***

Projekts Nr.LLI-322, „Ignalina un Daugavpils pret nabadzību un sociālo atstumtību "(Igda pret nabadzību) 
Projektu finansē Eiropas reģionālais attīstības fonds (ERPF) 
ERPF finansējums: 169 745.00 EUR 

Projekta ilgums: 2018.g. 1.aprīlis – 2020.g. 31.marts

Plašāku informāciju varat atrast šeit: www.latlit.euwww.europa.eu; #LATLITInterreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt Ignalinas un Daugavpils reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Informācija : www.latlit.euwww.europa.eu; #LATLIT