Bērnu starptautiskā nometne "Enigma"

Projekts Nr.LLI-322, „Ignalina un Daugavpils pret nabadzību un sociālo atstumtību "(Igda pret nabadzību) Projektu finansē Eiropas reģionālais attīstības fonds (ERPF) 2014-2020. Partneri: Ignalinas Sv. Jaun. Marijas Piedzimšanas Romas katoļu draudze un Daugavpils Jēzus Sirds Romas katoļu draudze

Pašā vasaras vidū no 15. līdz 21. jūlijam projekta “Ignalina un Daugavpils pret nabadzību un sociālo atstumtību” ietvaros Daugavpils novada Višķos notika starptautiskā bērnu vasaras nometnes „Enigma”. Nometnē piedalījās 25 jaunieši no Lietuvas un 25 jaunieši no Latvijas vecumā no 12 līdz 16 gadiem kopā ar saviem skolotājiem un brīvprātīgajiem palīgiem. Nometne notika ļoti skaistā vietā: mēs dzīvojām ērtās kopmītnēs, kurām blakus bija arī mūsdienīgi iekārtots sporta laukums un bērnu rotaļu laukums, netālu – ezers.

Nometnes mērķis – bērnu sadraudzība, un tas arī patiešām izdevās! Savā starpā bērni varēja sarunāties angliski vai žestu valodā, un visu laiku tika nodrošināts arī tulkojums dzimtajā valodā. Sākumā gan gāja diezgan grūti, jo daudzi jaunieši kautrējās, bet nometnes beigās kopīgā valoda bija atrasta – tā bija draudzības, smaida un izpalīdzības valoda! Latviešu bērni iemācījās nedaudz lietuviešu valodu, savukārt lietuvieši – latviešu valodu. Izrādās, ka mūsu valodās ir arī diezgan līdzīgi vārdi.

Nometnes pirmās dienas noslēgumā bija iepazīšanās vakars: dalībnieki prezentēja savas grupas nosaukumu un savu valsti, vēlāk tika sarīkota “dziesmu kauja” – katra valsts dziedāja kādu no savas valsts dziesmām. Uzvarēja draudzība, jo katra komanda nevēlējās padoties un varēja turpināt arī tālāk šo dziesmu kauju.

Katra diena nometnē sākās ar rīta rosmi, kurā bija gan klasiskie vingrinājumi, gan kopīgas dažādu tautu dejas. Mēs dejojām beļģiešu, ebreju dejas. Rīta rosme palīdzēja pamosties, uzlādēties jaukai dienai un vēl vairāk sadraudzēties.

Pēc brokastīm katru dienu notika arī bībeles stunda un saskarsmes stunda. Šajā laikā jaunieši varēja tuvāk iepazīties ar kristietības pamatiem, ar saskarsmes kultūru, ar daudzām lietām, kuras palīdz mums tuvāk iepazīt sevi un arī apkārtējos cilvēkus. Šīs nodarbības mudināja par daudz ko aizdomāties gan savā dzīvē, gan citu cilvēku dzīvē, veicināja mūsu garīgo izaugsmi, savstarpējo sapratni.

Tālāk jaunieši tika aicināti piedalīties dažādās meistarklasēs – sveču liešanā, pirts skrubju izgatavošanā, māla darbnīcā, ritmikā, ielu vingrošanā, loku šaušanā un citās.

Pēcpusdienās notika nodarbības pēc interesēm, kuras varēja izvēlēties. Sporta nodarbībās bērni spēlēja volejbolu, futbolu, basketbolu un citas spēles. Bija arī rokassprādžu veidošanas, filcēšanas, atslēgu piekariņu šūšanas nodarbības.

Ceturtdiena bija veltīta ekskursijai. Mēs apmeklējām Madonas novadpētniecības un vēstures muzeju, Madonas karameļu fabrikā mācījāmies veidot karameles. Tālāk mēs devāmies uz Latvijas augstāko kalnu – Gaiziņkalnu. Pēc tam apmeklējām Gliemežu māju Preiļu tuvumā, kur mūs iepazīstināja ar gliemežu dzīvi. Dienas beigās apmeklējām Aglonas baziliku. Diena bija piepildīta ar dažādiem iespaidiem, smaidiem, labu noskaņojumu, jaunām zināšanām un patīkamu nogurumu.

Sestdienas vakarā tika nodemonstrētas fotogrāfijas par visu nometnes laiku. Mēs varējām redzēt, kādi mēs bijām no sākuma – nedaudz uztraukti un nedroši,  un kādi kļuvām nometnes beigās – smaidīgi, atvērti un dzīvespriecīgi. Tālāk notika talantu šovs. Tur varēja piedalīties jebkurš nometnes dalībnieks un parādīt savu talantu. Bija gan dziesmas, gan dejas, gan inscenējumi. Šovs izdevās, visi bija sajūsmā un pēc tam varēja arī izdejoties diskotēkā.

Brīvajā laikā mēs gājām uz ezeru, kur peldējāmies, spēlējām volejbolu, sauļojāmies.

Bērni ieguva jaunu pieredzi, jaunas zināšanas, jaunus draugus. Katram nometnes dalībniekam uzdāvināja arī kladi ar mūsu kopīgo fotogrāfiju. Bērni dalījās, kas viņiem visvairāk patika nometnē.

Šķirties bija nedaudz skumji, bet mēs ceram, ka drīz tiksimies atkal!

***

Projekts Nr.LLI-322, „Ignalina un Daugavpils pret nabadzību un sociālo atstumtību "(Igda pret nabadzību) 
Projektu finansē Eiropas reģionālais attīstības fonds (ERPF) 
ERPF finansējums: 169 745.00 EUR 

Projekta ilgums: 2018.g. 1.aprīlis – 2020.g. 31.marts

Plašāku informāciju varat atrast šeit: www.latlit.euwww.europa.eu; #LATLITInterreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt Ignalinas un Daugavpils reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Informācija : www.latlit.euwww.europa.eu; #LATLIT