Projekts Nr.LLI-322 ”Ignalina un Daugavpils pret nabadzību un sociālo atstumtību”

Nometņu mērķis ir popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu bērnu un jauniešu vidū, attīstīt patstāvību un pārliecību par savām spējām, uzlabot fizisko sagatavotību, pilnveidot un radīt priekšstatu par dažādiem sporta veidiem, spēlēm, rotaļām un fiziskajiem vingrinājumiem, veicināt veselīga uztura paradumu veidošanos.
Iepazīties ar projektu var šeit.